فروشگاه تامین کالا کشاورزی

تامین کالای کشاورز متشکل از کارشناشان حوزه کشاورزی با ایجاد اپلیکیشن درحوزه کشاورزی اقدام به فروش نهاده های کشاورزی (کودسم بذر ماشین آلات و ابزار تجهیزات گلخانه ای و لوازم آبیاری)میکند که هدف از ایجاد این اپلیکیشن فروش نهاده ها باقیمت مناسب تر و باکیفیت بهتر میباشد و همچنین متخصصان ما همواره در کنار کشاورزان و همکاران فروشگاه دار جهت تولید هرچه بهتر محصول با کیفیت باهزینه کمتر را خواهند بود امید است با حمایت شما کشاورزان و همکاران گرامی هر روز و هرلحظه در عرصه کشاورزی و تولیدات محصولات کشاورزی با کیفیت پیشرفت چشمگیری داشته باشیم

تولید محصول بیشتر وابستگی کمتر